Světový den životního prostředí

Digital,Digitally Generated,Computer Graphic,Illustration,Blue Sky,Clouds,Sun,Sunshine,Sunlight,Nature,Beautiful,Earth,Globe,Natural,Environment,Awareness,Environmentalism,Floating,Ecology,Climate,Global,Conceptual

5. června slavíme na světě Den životního prostředí, který byl stanoven Organizací spojených národů v roce 1972. Teď tento svátek je oslavován ve více než 100 zemích světa. Díky němu se upře pozornost na zásadní ekologické výzvy současnosti a taky rozšířuje obecné povědomí o ekologických otázkách. Tým mfirma.cz doufá, že v souvislosti s tímto dnem, že lidé budou pamatovat na to, aby se starat o naši planetu.

By mfirma |