Vlastnosti jazyka HTML

aH8wDd39

Víte jak publikovat dokumenty na Internetu? To umožňuje právě jazyk HTML, tedy HyperText Markup Language. Je to speciální, značkovací jazyk pro hipertext. Díky němu se vytváří stránky v systému World Wide Web. HTML byl napsán na základě SGML. První veřejně dostupný popis HTML, tzv. HTML tags byl zveřejněn na internetu Bernersem-Lee v roce 1991. Jazyk HTML velmi usnadňuje tvorbu webových stránek. Vypadá on takto: <a href=“http://mfirma.cz“>text odkazu</a> – je to příklad vkládání odkazu do textu. Na rozdíl od vystoupení, použití html jazyka není tak složité, jak to vypadá.

By mfirma |